Malas

Mala är sanskrit och betyder radband och 108 pärlor är det som används inom buddism och yoga. Radband används för att repetera ett mantra eller en positiv affirmation, en till vardera pärla. Ett mala halsband är alltid knutet för hand och tofsen symboliserar vår förbindelse med det spirituella och till varandra. Den representerar enighet och helhet. Tofsen är tillverkad av silkestrådar. Malas kan också lindra ångest och används för att hålla oroliga fingrar sysselsatta.